Επιμόρφωση

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Άρχισε η υλοποίηση της Επιμόρφωσης για τους 50 ωφελούμενος που συμμετέχουν στα δύο πρώτα Σεμινάρια Κατάρτισης, η δράση αυτή  αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων δεξιοτήτων τους, ώστε να προμηθευτούν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

Η Δράση καλύπτει μαθήματα e-learning στο Marketing και Management και Ξένες γλώσσες.

Τα μαθήματα Marketing και Management καλύπτουν τις γνώσεις που πρέπει να έχει αυτός που διευθύνει μια μικρή επιχείρηση.

1.Έγινα Διευθυντής σε μια μικρή Επιχείρηση.

2.Έγινα Στέλεχος Marketing σε μια μικρή Επιχείρηση.

Παράλληλα η ίδια δράση βοηθάει τους ωφελούμενους να επιμορφωθούν με την γνώση μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας προσόν σημαντικό για την Ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενοι επέλεξαν μια από τις κάτωθι γλώσσες.

1.Αγγλικά

2.Γαλλικά

3.Γερμανικά

4.Ιταλικά

5.Ισπανικά

6.Ολλανδικά.