Κατάρτηση στην Βιολογική Γεωργία

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου το Σεμινάριο Κατάρτισης για 25 ωφελούμενους με θέμα την Βιολογική Γεωργία.

Μέσα από την προτεινόμενη δράση οι ωφελούμενοι των ομάδων στόχου θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ενός ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και με έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η βιολογική γεωργία είναι μία μέθοδος παραγωγής η οποία σέβεται τη φύση διότι οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην βιολογική γεωργία αποσκοπούν εκτός από την προστασία του καταναλωτή και του παραγωγού στην προστασία του ίδιου του αγροοικοσυστήματος. Μελέτες δείχνουν ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων αυξάνεται κατά 10-15% ετησίως.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις διαδικασίες παραγωγής πιστοποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους άνεργους αγρότες που καταρτίζονται για να ενεργοποιηθούν ως ιδιοκτήτες αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.

 • Οι ενότητες που θα διδαχθούν οι καταρτιζόμενοι καλύπτουν τα κάτωθι θέματα:
 • Διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας-Βασικές έννοιες πιστοποίησης – Πρότυπα
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 14001:1996 
 • Τα φυτά και η ανάπτυξή τους
 • Οι σπόροι και η αξία τους
 • Το έδαφος – αμειψισπορά και χλωρή λίπανση – έλεγχος ζιζανίων
 • Ο ρόλος του νερού
 • Οικοσυστήματα και αειφορικότητα
 • Κανονισμοί – καταστατικός χάρτης της ευρωπαϊκής βιολογικής καλλιέργειας
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
 • Βασικές γνώσεις στον Η/Υ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ