Το αντικείμενο του προγράμματος αυτού του σεμιναρίου που υλοποιεί η ΒΑΣ ΕΒΡΟΥ είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες αυτών που προβληματίζονται και φιλοδοξούν να εισέλθουν στον κόσμο των αγροτουριστικών και Τουριστικών επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος

Ο αγροτουρισμός είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ανταποκρίνεται ιδανικά στη σημερινή ανάγκη αναζήτησης νέων κατευθύνσεων για την αναβάθμιση του τουρισμού μας και των νέων διεξόδων για την εθνική μας ανάπτυξη. Γεφυρώνει τις παραδοσιακές δραστηριότητες που τείνουν να εξαφανιστούν με τη σύγχρονη επιχειρηματική δράση.

Ανάλυση Ενοτήτων

  • Τουρισμός – Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός
  • Αναπτυξιακή δυναμική του τουρισμού και αγροτουρισμού
  • Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων –Διοίκηση ολικής ποιότητας
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • Απαιτήσεις για την έναρξη μιας αγροτουριστικής επιχείρησης
  • Πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη μιας αγροτουριστικής επιχείρησης
  • Προβολή και προώθηση της αγροτουριστικής επιχείρησης
  • Ειδικά θέματα αγροτουριστικής επιχείρησης
  • Βασικές δεξιότητες στην Πληροφορική
  • Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας