11 Μαρτίου 2014

Ολοκληρώθηκε η Αξιολόγηση των οφελούμενων από την Βιώσιμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Εβρου.

Οι 100 ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος θα κληθούν εντός των ημερών να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και θα ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.