Άρθρα


Κατάρτιση

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η υλοποίηση της Κατάρτισης και της Επιμόρφωσης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων δεξιοτήτων τους, ώστε να προμηθευτούν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

Η Κατάρτηση και η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

Α. Ενέργειες Προετοιμασίας της Εκπαίδευσης και της Πρακτικής Ασκήσεως των Εκπαιδευομένων.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

•              Καθορισμός υποομάδων.

•              Σχεδιασμός της κατάρτισης-Επιμόρφωσης.

•              Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου βάση δεξιοτήτων.

•              Προσαρμογή των Μαθημάτων για εκπαίδευση σε παραδοσιακή μορφή και σε μορφή e-Learning.

Β. Κατάρτιση- Επιμόρφωση ,Πρακτική εξάσκηση και Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

•              Κατάρτιση βάση του Σχεδιασμού του Προγράμματος σε κλασική μορφή και με e-Learning.

•              Προετοιμασία εγγράφων της πρακτικής άσκησης.

•              Προσδιορισμός εκτέλεση και παρακολούθηση της πρακτικής εξάσκησης.

Γ. Επιμόρφωση.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

  • Επιμόρφωση βάση του Σχεδιασμού του Προγράμματος σε κλασική μορφή και με e-Learning.
  • 100 άδειες εκμάθησης ξένων γλωσσών διάρκειας ενός έτους.