Άρθρα


Τα παραδοτέα

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα παραδοτέα της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ είναι τα ακόλουθα:

 • Δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
 • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου.
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου.
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινής γνώμης.
 • Εκπαίδευση ,Επιμόρφωση και Πρακτική εξάσκηση και Εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Πιστοποίηση των προσόντων.
 • Τοποθέτηση των συμμετεχόντων στην ομάδα στόχου σε εταιρείες.
 • Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
 • Η εκπόνηση businessplan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων.