Άρθρα


Οι Στόχοι

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ που θα δραστηριοποιείτε στα όρια του νομού ΕΒΡΟΥ στοχεύει:

•Την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

•Την της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

•Την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

•Την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Από την δράση αυτή θα ωφεληθούν 100 νέοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι άνεργοι , οι μακροχρόνια άνεργοι, οι Γυναίκες καθώς και όλοι από αυτές τις κατηγορίες

που επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

H Σύμπραξη θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις:

ΔΙΚΤΥΩΣΗ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.