Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κινητό Τηλέφωνο:
Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:


Από: Εώς:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:


Από: Εώς:

Μεταπτυχιακές Σπουδές:


Από: Εώς:

Εργασιακή Εμπειρία:


Από: Εώς:

Ξένες Γλώσσες:

Επιλέγω να εκπαιδευτώ στο σεμινάριο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυμώ να μάθω μια ξένη γλώσσα μέσω e-learning TELLMEMORE Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά

Γνώση Πληροφορικής:

ECDL Ναί Όχι

Αν είστε άνεργος, μήνες ανεργίας: