Στοιχεία Εταιρίας
Όνομα εταιρίας:
Τομέας δραστηριότητας:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Όνομα υπευθύνου:
Contact Person
Όνομα:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Δυνατότητα απασχόλησης Θα μπορούσε να απασχολήσει εργαζόμενο στην ειδικότητα :

                                                                                                 Από:      Εώς:
Εκπαίδευση

Επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης:

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τομέας Εκπαίδευσης:Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ως:Χρόνια Εμπειρίας:

1 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
Άνω των 20

Ξένες Γλώσσες:


Γνώση Πληροφορικής:

ECDL Ναί Όχι