Ημερίδα Σαμοθράκης

Ημερομηνία Δημοσίευσης

18 Ιανουαρίου 2014

Ημερίδα Σαμοθράκης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 η ημερίδα που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Έβρου στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης στην χώρα Σαμοράκης. Στους πάνω απο 150 υποψηφίους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρουσίασε τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος η κα Σταυρούλα Ζήρα.